http://777.nifty.com/pachinko/crsangokushi-eiyusyuketu/
點擊上面連接可觀看中文攻略或是瀏覽日文相關網站